شعر در مورد تفکر

شعر در مورد تفکر ،شعر در مورد تفکر خلاق،شعر در مورد تفکر نقاد،شعر در مورد تفکر و تعقل،شعر در مورد تفکر و نقاد،شعر در مورد تفکر نقادانه،شعر در مورد تفکر اخلاق،شعر در مورد تفکر و خلاقیت،شعر در مورد تفکر و خلاق،شعر در مورد تفکر نقاط،شعر در مورد تفکر خلاق،شعری درمورد تفکر خلاق،شعر درباره تفکر خلاق،شعر کودکانه در مورد تفکر خلاق،یک شعر در مورد تفکر خلاق ،شعر کوتاه درمورد تفکر خلاق،شعر درمورد تفکر و خلاق،شعر کوتاه درباره تفکر خلاق،شعر در مورد تفکر نقاد،شعری در مورد تفکر نقاد،شعر درباره تفکر نقاد،شعری درباره تفکر نقاد،شعر کوتاه در مورد تفکر نقاد،شعر کودکانه در مورد تفکر نقاد،شعر مورد تفکر نقاد،شعر درباره تفکر و تعقل،شعر درباره ی تفکر و تعقل،شعر درباره تفکر و نقاد،شعری در مورد تفکر و نقاد،شعر در باره ی تفکر نقاد،شعر درباره تفکر نقادانه،شعر در مورد تفکر و اخلاق،شعر درباره تفکر و خلاقیت،شعر درمورد تفکر خلاق،شعر تفکر نقاد،شعر تفکر نقاد،شعر تفکر نقادانه،شعر درباره تفکر نقاد،شعری درباره تفکر نقاد،شعر در مورد تفکر نقاد،شعر درباره ی تفکر نقاد،شعر در مورد تفکر نقادانه،شعر در مورد تفکر نقاد،شعر درباره تفکر و نقاد،شعر تفکر،تفکر خلاق شعر،شعر تفکر مثبت،شعر تفکر و خلاق،شعر تفکر و نقاد،شعر تفکر اخلاق،شعر تفکر برانگیز،شعر تفکر و تعقل،شعردرباره تفکر خلاق،شعردرمورد تفکر خلاق،شعر در مورد تفکر مثبت،شعر تفکر خلاق،شعر در مورد تفکر و خلاقیت،شعر درباره تفکر و خلاقیت،شعر درمورد تفکر و خلاق،شعر در مورد تفکر و نقاد،شعر در مورد تفکر اخلاق،شعر درباره ی تفکر و تعقل

شعر در مورد تفکر

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تفکر برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بسم الله النور

تــفـکـر کن فراوان در خلایق

اگر خواهی شوی محبوب و لایق

نظر کن در نباتات و جمادات

به چشمِ دل ، که باشد فوقِ عادات

نگاه کن خاک را ، یک دم پسر جان

که باشد خاک را ، آیت ز جانان

ز خاک آید پدید انسانِ ” آگـاه ”

بجوشد از دلش صد چشمه و چاه

به اِذن اللّه دهد عیسی بر آن جان

نهد صورت بر آن، موسی ابن عمران

هر آنکس باشدش با او رفاقت

شود با خیلِ خوبان در رقابت

زِ خاک آید برون صدها صنوبر

هزاران بوته ی ناب و مُعَطر

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعر در مورد تفکر

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

آن همه غرق تحیر ماندند

بی تفکر وز تفکر ماندند

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر در مورد تفکر خلاق

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

چو انجام تفکر شد تحیر

در اینجا ختم شد بحث تفکر

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر در مورد تفکر نقاد

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

مدح تو ضمیری از تفکر

شکر تو زبانی از ترنم

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعر در مورد تفکر و تعقل

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

صرفت العمر فی تحصیل مالک

تفکر یا معنی فی مالک

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر در مورد تفکر و نقاد

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

غمت شکار می کند تمام شادمانی ات

بترس! اینکه میرود نشاط زندگانی ات

طلای لحظه بس گران به دست میرسد اگر،

چه مفت در رَوَد ولی طراوت جوانی ات

بباید از بهار ِ خود تو مست از صفا شوی!

که کهنه می کند تو را تفکر خزانی ات

“شکست” تحفه ی غم از کتاب تلخ ماتم است

و “کسر”، ساده میکند نگاه آسمانی ات

“بَلا فروش ِ” شهر را که منکر تبسم است!

بِبر به آرواره ی تفکر جهانی ات

ز مرز ِ بسته بگذر و اسیر غصه ها مشو

که بر زمین زند تو را حساب ناتوانی ات!

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر در مورد تفکر نقادانه

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

خوشبختی چیزی نیست …

که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ،

خوشبختی کیفیتِ تفکر است ٬

حالت روحی ست ؛

خوشبختی ..٬

وابسته به جهان درون توست …!

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر در مورد تفکر اخلاق

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

بجز شکر پروردگار جهان

چه شایسته تر تا بگوید زبان

بهر لحظه شکرش تفکر فزود

شگفتی بزرگی کران بیکران

جهان صغیراست هر آدمی

بچشم خرد گر ببینی جهان

دلت صیقلی کن به اکسیر عشق

که تا باز تابد بتو نور جان

بشادی گرا و دلی شاد کن